Püski Kiadó

Ugrás a Tartalomhoz »

A Püski Kiadó ünnepi könyvheti dedikálásai a 88. sz pavilonnál 2018. június 7-11

A PÜSKI KIADÓ

ÜNNEPI KÖNYVHETI DEDIKÁLÁSAI

A 88. SZ PAVILONNÁL

2018. június 7-11

 

Június 7. csütörtök:

 16. óra: Somos Zsuzsanna dedikálja A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai Samuel Noah Kramer szerint és Az Erő Háza c. könyvét

17. óra: Kunkovács László dedikálja a Nánási vásárok, nánási pásztorok és a Világjelek c. könyveit

Ónody Éva dedikálja Ők, mind a tizenketten c. könyvét

 

Június 8. péntek:

 

13 óra: Somos Zsuzsanna dedikálja A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai Samuel Noah Kramer szerint és Az Erő Háza c. könyvét

14 óra: Kunkovács László dedikálja a Nánási vásárok, nánási pásztorok és a Világjelek c. könyveit

Ónody Éva dedikálja Ők, mind a tizenketten c. könyvét

15 óra: Mikó Lajos dedikálja a Menekülés Saingonból c. könyvét

16 óra: Varga Domokos György dedikálja az Abó és Robó c. könyvét

 

Június 9, Szombat

 

10 óra: Papp Lajos dedikálja a „Kossuth tér” visszatér? c. könyvét

11 óra: Cey-Bert Róbert Gyula dedikálja többek között a Hun-magyar ősvallás c. könyvét

Turcsányi Ervin dedikálja Az örvény visszanéz c. könyvét

12 óra: Cey-Bert Róbert Gyula dedikálja többek között a Hun-magyar ősvallás c. könyvét

13 óra: Cey-Bert Róbert Gyula dedikálja többek között a Hun-magyar ősvallás c. könyvét

Somos Zsuzsanna dedikálja A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai Samuel Noah Kramer szerint és Az Erő Háza c. könyvét

14 óra: Cey-Bert Róbert Gyula dedikálja többek között a Hun-magyar ősvallás c. könyvét

Kégl Ildikó dedikálja az Életszag c. novellás kötetét

Ónody Éva dedikálja Ők, mind a tizenketten c. könyvét

Varga Domokos György dedikálja az Abó és Robó c. könyvét

15 óra: Bakos Kornél dedikálja a Lépcsők és korlátok c. könyvét

Döbrentei Kornél dedikálja A harapófogó öblében c. verseskötetét

Győrfi Károly dedikálja az Európa értékrendi válsága c. kötetét

Miska János dedikálja a Verőfény az esőben és a Megyek fáklyát gyújtani c. könyveit.

16 óra: Gecse Géza dedikálja a Nemzetpolitika – szorítóban c. kötetét Kunkovács László dedikálja a Nánási vásárok, nánási pásztorok és a Világjelek c. könyveit

Mikó Lajos dedikálja a Menekülés Saingonból c. könyvét

17 óra: Rozsnyai Ágnes dedikálja A második eljövetel, valamint A magyarság spirituális gyökerei és az Ősök könyve c. könyveit

Zsámboki János dedikálja a Veszedelmes utakon c. regényét

 

Június 10, Vasárnap

 

11 óra: Mikó Lajos dedikálja a Menekülés Saingonból c. könyvét

Varga Domokos György dedikálja az Abó és Robó c. könyvét

13 óra: Boda Mónika dedikálja Az elfeledett körkép c. könyvét

Papp Lajos dedikálja a „Kossuth tér” visszatér? c. könyvét

14 óra: Döbrentei Kornél dedikálja A harapófogó öblében c. verseskötetét

Kégl Ildikó dedikálja az Életszag c. novellás kötetét

15 óra: Rozsnyai Ágnes dedikálja A második eljövetel, valamint A magyarság spirituális gyökerei és az Ősök könyve c. könyveit

Somos Zsuzsanna dedikálja A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai Samuel Noah Kramer szerint és Az Erő Háza c. könyvét

16 óra: Zsámboki János dedikálja a Veszedelmes utakon c. regényét

18 óra: Kocsis István dedikálja könyveit

László Váradi Gyula dedikálja Radnóti Miklós Credoja - Bubik István születésének 60. évében- CD

 

 

 


 

 

 

Kégl Ildikó: Életszag. Lélektani novellák

 

Az írásművészet közismerten nehéz műfaja a novella. Az epikus közlés szabadságával szemben vállalnia kell a mondanivaló feszes, szinte dramatikus sűrítését, hogy az üzenet katartikus erővel hasson olvasójára. Az ifjú írónőnek – Kégl Ildikónak – sikerült jó novellákat írnia, és elérnie az olvasók szívéhez. Novelláinak különlegessége három érték összefonódása: elsőképpen az aktuális probléma gyanánt megjelenített, valójában örök emberi konfliktusok, az örökzöld, fájdalmasan közös lelki és kapcsolati helyzeteink megidézése. Második sajátos értéke a pszichológiai hitelesség, az a tudás, amellyel akár esszé formájában is megírhatná mindazt, amit mégis novellaként formál meg, hogy ezáltal elérje olvasóinak érzelmi rezonanciáját. Meghökkentő könnyedséggel használ pszichológiai szakfogalmakat, pl. egy „regresszíven szenzitív” szőke lelkű nőt idéz egyik novellájában, aki voltaképpen barna hajú, de a novellában hamarosan kiderül esendősége, gyengesége, „szőkesége”. Világossá válik, miért is regresszív és szenzitív. Kégl Ildikó szinte pszichológiai ismeretterjesztést szolgál az írásaival, amiképpen például arról a férfiról ír, aki „túl alacsony volt a boldogsághoz”. Főhősében ismerhetjük meg az önbizalom hiányának végzetes boldogtalanságát, tragédiáját. Vajon ráismerünk-e az önmaga elfogadására képtelen férfiban és őt reménytelenül szerető párjában életünk hasonló helyzeteire, ismerős alakjaira, vagy akár saját Achilles sarkainkra? Kégl Ildikó ügyesen gondoskodik erről a konfrontációról. Üzenetei olyan finom rejtekutakon szivárognak be a szívekbe, hogy már csak akkor vesszük észre a hatást, amikor érzelmileg rezonálva állást foglalunk. Harmadik írói erénye a személyes őszinteség. Érezzük, tudjuk, „kiolvassuk” a novellák hőseinek önmagukkal való viaskodásából az önelfogadás, önbizalom és életbátorság kulcsélményének fontosságát az író személyes világában is. Ez a vállalás tiszteletre méltó, bátor és példaadó. Vajon a „Gyapjúkabáttá vált történet” főhőse az elhantolt vágyak nosztalgikus emlékeinek melegében mennyire tud kárpótlást nyerni, és veszteségét elhordozni? Vajon a nap mint nap tükörbe néző, önszembesítő tekintet hogyan tudja az önelégületlenség rázuhanó érzését elhordozni? Folytathatnám a leheletfinom lélektani állapotokból hozzánk érkező üzenetek sorolását, ehelyett azonban inkább a könyv elolvasását javasolom, hogy minden olvasó része lehessen az önkonfrontációnak és a csendes katarzisnak. Olvassátok hát el mielőbb Kégl Ildikó novelláskötetét!     

   

 kegl

    Eredeti ár: 2.590 Ft.

Webáruház ár: 2.072 Ft.

button

 

 

 


 

 

 

Döbrentei Kornél: A harapófogó öblében

 

A nemzeti líra harcos költője egy újabb válogatott kötetével jelentkezik. Bízunk benn, hogy a magyar vers kedvelői örömet és megerősítést lelnek ebben a kötetben is. Mostanában sokat foglalkoztat a kérdés, hogy mit nevezhetünk magyar irodalomnak. Vajon a 21. század elején van-e ennek a kérdésnek jelentősége. Véleményem szerint van, méghozzá nagy jelentősége, hisz egy nemzet irodalma meghatározhatja a nemzet lelkiségét, a világ jelenségeihez való hozzáállását. Ha erre példát kell hozzak a kortárs irodalomból, akkor mindenképpen az elsők között kell említenem Döbrenteik Kornélt. Akár költészetét, akár prózáját vizsgáljuk, minden verssorából, minden mondatából sugárzik magyarságtudata, hazáját féltő, védő lelkisége      

   

  Döbrentei

    Eredeti ár: 2.800 Ft.

Webáruház ár: 2.240 Ft.

button

 

 

 


 

 

 

Miska János: Verőfény az esőben

 

Az Értől az Óceánig, e szavakkal jelöli ki útját földrajzi értelemben és kulturális hovatartozás tekintetében egyaránt a költő, Ady Endre 1907-es versének címével, ami találóan leírja a jelen kötet szerzőjének, Miska Jánosnak az életútját is. Ő, bár nem szabad választása révén, hanem a levert 1956-os forradalmat követő megtorlások elől menekülni kényszerülve hagyta el hazáját, az Ady szülőföldjétől nem messze fekvő nyírségi pátriájából, a Szamos és a Tisza közelségéből útnak indulva, majd az Atlanti-óceánt átszelve egészen Kanadáig jutott. Itt több nagyvárosban is megfordult tanulmányai és munkája során, mielőtt nyugdíjba vonulásakor a Csendes-óceán partjainál fekvő Victoria városában telepedett le, hogy aztán a visszafelé utat is megtegye, és 2014-ben végleg hazaköltözzön Magyarországra. Mindezen utazások közben azonban Miska János a nagy elődhöz hasonlóan végig újságírással is foglalkozott, és most e könyvet lapozgatva ennek a tevékenységnek a gyümölcsét élvezhetjük. A cikkek azonban nemcsak térben ívelnek át nagy távolságokat, de időben is. Az újságírást tanuló egyetemista-gyakornok 1950-es évekbeli szárnypróbálgatásai szolgáltatják a kezdőpontot, majd olvashatjuk a már Kanadában egyetemre járó, később ott dolgozó és alkotó Miska János gondolatait, hogy aztán a kötet végén a magyarországi hazatelepülést követően is aktív publicista soraival fejeződjön be a válogatás egy 2018-as írással, remélhetőleg csak átmeneti időre. Amellett, hogy időben és térben egyaránt kiterjedt korszakot ölel fel a kötet, amit tovább erősít az a tény, hogy az itt összegyűjtött írások eredeti megjelenési helyüket tekintve is a legváltozatosabb helyszínekhez köthetők, amint az a könyv végén található felsorolásból látszik, tematikai sokszínűsége teszi a könyv anyagát még teljesebbé. Miska Jánost nem lehet egy szóval jellemezni, amikor számba vesszük, hogy mi mindennel foglalkozott: író, könyvtáros, bibliográfus, irodalomszervező, szerkesztő, magyarságkutató, műfordító, újságíró. Ezek közül a tevékenységek közül többet a mai napig űz, és ezt a sokoldalúságot kiválóan érzékelteti az a változatosság, ami zsurnalisztikai írásait jellemzi. Találunk itt könyvismertetéseket szép számmal, hiszen ezekben találkozik az írást művelő és a szépirodalmat kedvelő Miska János. Izgalmas részletekkel is megismerkedhetünk a kanadai magyarság életével kapcsolatban, amikor a szerző kiemelkedő magyar tudósokkal és kutatókkal folytatott találkozásait írja le, vagy éppen nagynevű honfitársai földi útjának végéről emlékezik meg. De Miska János mindvégig nyomon követi az egyszerű, dolgos emberek sorsát is, kiemelve életük fordulópontjait: házassági évfordulójukat, vagy társas összejöveteleik eseményeit. A közösség fennmaradásának gondolata és az összetartozás érzése központi szerepet játszik az egész kötetben. Ezért különösen fontosak a konferenciák, a kiállítások, az irodalmi estek, mert ezek mind alkalmat teremtenek arra, hogy a diaszpóra magyarjai megismerjék nemcsak egymást, de közös kultúrájukat és hagyományaikat, ugyanakkor tevékenyen részt vegyenek ezek megőrzésében és dokumentálásában az otthon maradottak és Kanada más kultúrájú népcsoportjainak tájékoztatására. Így születnek a magyarságtudományi bibliográfiák, enciklopédiák, az irodalmi antológiák. A közös megemlékezések is sokszor túlmutatnak azon, hogy az egyes ember életének állomásait felidézzék, mert bár ezek is fontosak, a nemzeti történelem fordulópontjainak megünneplése a közösség fennmaradásának szempontjából még nagyobb megtartó erővel bír. A kötet végén személyes hangú megnyilatkozások is helyet kaptak, melyekben Miska János arról vall, miért is elképzelhetetlen számára az élet írás nélkül, mit jelentenek a kitüntetések, és miért fontos a karitatív tevékenység, mások felkarolása és az utókor nevelése.

   

  Miska

    Eredeti ár: 3.800 Ft.

Webáruház ár: 3.040 Ft.

button

 

 

 


 

 

 

Somos Zsuzsanna: A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai Samuel Noah Kramer szerint

 

A sumérok városállamokban éltek, minden városnak megvolt az oltalmazó istene. Az egész város az isten tulajdona volt minden lakosával és építményével együtt. Az emberek ételt, italt vittek az istennek a templomba, amit a papok fogadtak. Urban, a templomban (Enlil oltalmában, neve Ékur) Innana, a szerelem, vegetáció és a háború istennője és Dumuzi, a pásztor-király nászát minden évben rituálisan előadták. Ez termékenységi szertartás volt. A sumér embereknek nem volt szabad akaratuk, mindenben isteneiktől függtek Az istenek hierarchiában éltek, a legfőbb istenek az ú.n. asztrális hetek voltak és Dilmunban, az Édenkertben éltek. Összesen kb. 3.600 istent imádtak. S.N. Kramer professzor a sumerológia elismert tudósa a Biblia sumér gyökereivel foglalkozott: 15 pontban sűrítette össze ezeket, amelyek a következők: 1. a világ teremtése, 2. az ember teremtése, 3. a teremtés eszközei, 4. az Édenkert, 5. az Özönvíz, 6. Kain és Ábel motívum, 7. Bábel tornya és az emberiség szétszóródása, 8. a földi élet megszervezése, 9. a személyes Isten, 10. törvények, 11. erkölcstan és viselkedés, 12. az isteni megtorlás és nemzeti katasztrófák, 13. büntetés-motívum, 14. szenvedés és behódolás: Jób motívum, 15. a halál és az Alvilág. A könyv tárgyalja még az alábbi Közel-keleti irodalmi hagyományok alapján keletkezett biblikus fejezeteket: 1. Dániel története, 2. Jónás története, 3. Sámson története, 4. I. Sarrukin/Szargon és Mózes története, 5. A nő teremtése: Lilit és Éva története, 6. Ádám és Éva bibliai története.

   

  Somos

    Eredeti ár: 2.980 Ft.

Webáruház ár: 2.384 Ft.

button

 

 

 


 

 

 

Udo Ulfkotte: „Népnevelők” Akik miatt Németország utat tévesztett

 

A bűnügyi láncnovella műfaji meghatározás tökéletes a könyvre, hiszen az önálló novellák egy-egy ponton mégiscsak összekapcsolódnak, így megmutatják hogyan kapcsolódik össze a gátlástalanság és a mélyre süllyedt reménytelenség. Hol volt, hol nem volt… Nem, ez így nem jó, túlságosan ködbe vesző, téren és időn kívüli; azonkívül a mesék kezdődnek így, amiket nem kell komolyan venni. Fogjunk bele újból: A főváros éjszakájában, a neon reklámok inkubátorai alatt, vagy a legsűrűbb sötétbe temetkező peremek hideg valóságában, egyaránt kikelnek a féreglétbe fulladt sorsok… Ezzel a változattal meg az a baj, hogy nem számol az emberek képzeletének korlátaival. A marsbeli tájakról értelmesen el lehet beszélgetni velük, de ha azt mondom, hogy a XXI. században Európa közepén… A lélek napos oldalán sütkérezik lelkünk kedvence: a jóravaló ártatlanság. Ő a mimóza kertünkben, amely első érintésre becsukja leveleit, ha előjönnek az éjszaka lompos árnyai, és disszonáns dalt nyekeregnek. Jaj, neked igazságért sóvárgó elme, ha be akarsz látni a város bőre alá, le kell ereszkedned az örvény mélyére, ahol az ordas nyomor dagonyázik. Kényelmesebb nézni, mint észrevenni, úgy nehezebb elfordulni és tovább menni. Néha beléjük botlasz, máskor messzire kerülöd őket. Ne szánakozz rajtuk, úgy sem hiszik el, hogy te vagy a Messiás. Ha átlépsz fölöttük, ne kérdezd angyal vagy ördög, biztos lehetsz benne, hogy szimplán csak ember.

   

  Turcsányi

    Eredeti ár: 1.980 Ft.

Webáruház ár: 1.584 Ft.

button

 

 

 


 

 

 

Zsámboki János: Veszedelmes utakon

 

Eme regény a történelem olyan enigmáját dolgozza fel, melynek megoldásán oly sokan értekeztek, hogy könyvtárakat töltöttek meg munkáikkal. A homályba vesző Magyar őstörténet, szintén vezérfonala ennek az akár Sci-Fi-nek, akár kalandregénynek is nevezhető, és méltán tekinthetjük izgalmakban bővelkedő, tényfeltáró munkának. A második világháború titkos eseményein keresztül lehetünk tanúi a német és amerikai versenyfutásnak, szovjet területre, egy titokzatos ősi szerkezet megszerzéséért.

   

  Zsámboki

    Eredeti ár: 3.890 Ft.

Webáruház ár: 3.112 Ft.

button

 

 

 


 

 

 

  • Gyors kiszállítás  GLS futárszolálattal
  • Hamarosan!!! Bankkártyás fizetés
  • Kérdése ven? Hívjon minket! +36 1 375 7763
  • Online kedvezmények! Vásároljon webshopunkban!

Tallózó
Információk
Elérhetőségeink

Üzletünk címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

E-mail: info@puskikiado.hu

Telefon: +36 1 375 7763, +36 1 214 3905

Fax: +36 1 214 3905

Hétfő-Péntek 10-18

Szombat 10-13