Püski Kiadó

Ugrás a Tartalomhoz »

87. Ünnepi Könyvhét

2016 Június — Könyvajánló


A Június 9-13 között megrendezésre kerülő 87. Ünnepi Könyvhét alkalmából a Püski Kiadó az alábbi könyveket jelentette meg. Reméljük, talál köztük kedvére valót. Az Ünnepi Könyvhétre kilátogató kedves vásárlóink a 84-es számú pavilonban találhatják meg kiadványainkat, ahol Szerzőink a lenntebb feltüntetett időpontokban dedikálják műveiket.

 

 

Bárdi László: Elődeinkről – Utódainknak, őseink nyomában

Bárdi László: Elődeinkről - Utódainknak - Őseink nyomában

Vélhetően izgalmas, sőt egyre nélkülözhetetlenebb a történelmi visszapillantótükör mindannyiunk életében, pontosabban az előéletében.Honnan is jöttünk? Volt-e valahol és valamikor egy olyan ősi szállásterületünk, amit őshaza néven emleget a közvélemény? Vajon kik a rokonaink, már, ha egyáltalában még vannak? Ennek a kérdésözönnek néha praktikus okai is vannak. Tudjuk, a történelemben egy-egy térség birtoklása során nem igazán döntő érv a történelmi elsőbbség, azaz mely nép foglalta el először a jelenleg birtokolt területet. Ezekben a véget nem érő vitákban sokkal több szokott lenni az érzelmi érv, mint a hivatalosan dokumentálható tény. De egyáltalában szükség van-e erre? Manapság? Amikor a történelemnek a sokszor igazságtalan ceruzája a tényektől függetlenül szokta meghúzni az országhatárokat, majd aztán ezeket újra meg újra átírja? Ne beszéljünk azért önmagunk ellen! Minden népnek erősíti a nemzeti öntudatát, jogos büszkeségét, ha a múltját ismeri, annak győzelmeit és vereségeit tudja mérlegelni, kudarcait és tanulságait megpróbálta levonni. A hagyomány nem csupán a múltat, az egyre porosabb elmúltat jelenti, s a hagyományőrzés sem ennek a rituális kegyeleti ápolgatása, hanem értékőrzést is jelent. Ami őseink öröksége, azt jól érzékelteti maga ez a szó is, hiszen az örökség olyasmi, ami egyben érték is, hiszen örök: kezdettől való és az időtlen idők végezetéig tart. Már, ha megbecsüljük, s ha egyáltalában tudunk róla. „A történelem az élet tanítómestere"

Ár: Eredeti ár: 3.300 Ft Webáruház ár: 2.640,-

 

Gulay István – Püski István: Magyar ügyben mindenkivel szóba állunk – Püski Sándor élete hagyatékának tükrében III. 1970-2009

Magyar Ügyben Mindenkivel szóba állunk

Ne higgye senki, hogy könnyű lehet idegen országban élni. Alkalmazkodni más nép (vagy népek) kultúrájához, hagyományaihoz, törvényeihez, szokásaihoz. Még akkor is nehéz, ha önként tesszük ki magunkat egy ilyen próbatételnek, karrierért, kíváncsiságból, kalandvágyból, és bírjuk az ország nyelvét is. De ha elüldöznek valakit a hazájából, és kényszerűségből telepedik át más országba, sokszoros gyötrelmekre számíthat. Hát még, ha ez a katasztrófa hatvan évesen történik vele; ahogy Püski Sándorral és feleségével történt. A Püski házaspár, miután a hazai kommunista hatalom „a szagukat sem bírta", arra gondolt, megkísérli a Magyar Írás Irodalmi Szövetkezetet az Egyesült Államokban megalapítani (ha már otthon nem engedték). Az ott élő mintegy 1,5-2 millió, valamint a nagyvilágban, szórványban élő további néhány millió magyar épülésére, megmaradására, anyanyelvi simogatására. Fantaszta lett volna? „Magyar írásból" kívánta kiteljesíteni a maga, a világban szétszóródott, és természetesen az otthon maradt magyarság életét, ráadásul még ebből gondolt megélni is. Különös elképzelés. A Püski-hagyaték 1969-2009 közötti dokumentumai (amelyekből ebbe a záró kötetbe válogattunk) sok ezer tétel levélből, elszámolásból, felhívásból, rendezvény-tervből és más dokumentumból állnak. Döbbenetes: Püski Sándornak elég volt magyarul tudnia ahhoz, hogy New Yorkban a földkerekség legnagyobb kínálatával rendelkező és legnagyobb forgalmú Könyvesházát sikerre vigye, híressé tegye Buenos Airestől Londonig, Brazíliától a Dél-Afrikai Köztársaságon át Budapestig. Kipiszkálták a hazájából? Övé lett a nagyvilág! De ha övé, nos, akkor a magyaroké is! Ugyanis minden egyes tette, gondolata, szava a magyarság érdekében született. Hetven évesen olyan otthonosan repkedett az óceánok fölött (mindig csak magyarokhoz), mint egy képzett diplomata. A magyarok, akár egyetértettek vele, akár nem, minden kontinensen odafigyeltek a véleményére, akár irodalomról, nyelvművelésről, akár világpolitikai összefüggésekről volt szó. A „kövesút" ide-oda kanyarog Hódmezővásárhely és Szentes között, a Nagy Alföldön. Egyszer jobbra, másszor balra tűnik fel a Szentes előtt néhány kilométerrel meredező magas, hegyes tévéátjátszó-torony. Nos, ilyen toronnyá lett hetven, sőt nyolcvan éves korára Püski Sándor. A földgolyó útjai kedvükre kanyaroghattak, tekeredhettek erre-arra, ő hol itt, hol ott tűnt fel, látszólag jobbra vagy balra, ő ugyanott, ugyanabban a földben gyökerezett. Ha az időben magasra nőtt, azt úgy képzelhetjük el, mint az említett műsorszóró relétornyot, amely összekötötte a magyart a magyarral, és mindegyik magyart a hazájával. Amikor nyiszorogni kezdett, majd összedőlni látszott a Szovjetunió, és az általa összetákolt politikai keret, Püski Sándor és felesége nem tétovázott. Csomagoltak, hazatértek, új könyves vállalkozást hoztak létre, s annyi évtizeddel a vállukon a magyarság szempontjából legprogresszívebb erőket támogatták. Természetesen, akik korábban megtették, most is próbálták kikezdeni őket, de már csak fáradt erőlködésre futotta tőlük. A haza méltányolta Püski Sándor és felesége hűségét. Elismerések, kitüntetések, ünneplések kísérték útjukat. Hosszú, nagy, tartalmas életük dokumentumai ma egy közintézmény védelmét élvezik. Kutathatók. Ez igazán jó hír. Az elmúlás ellen nem, de a felejtés 

Ár: Eredeti ár: 3.900 Ft Webáruház ár: 3.120,-

  

Carlos Castaneda

Püski Irén – Püski István: A Nagual nyomában – A Castaneda-klán megidézése

Tulajdonképpen húsz éve kezdtük ezt a könyvet összeállítani, azzal, hogy a különböző workshopokon, beszélgetéseken jegyszeteket írtunk, a könyvekben bejelöltük a számunkra fontos mondatokat. Majd tíz éve fogalmazódott meg, hogy magunk számára jó volna, ha a könyvekből és jegyzetekből összeállítanánk egy fogalomtárt, ezzel segítve a magunk értelmezését. Miután elkészült, azoknak, akik a harcos ösvényen akartak járni, egy-egy fogalom tisztázására felolvastunk ebböl az összeállításból. Így jutottunk el végül arra az elhatározásra, hogy könyvvé formázzuk emlékeinket és a fogalomtárt, remélve, hogy azok számára akikben felkeltődött a kiváncsiság, ezzel egy eszközt tudunk adni ezen út értéséhez.

Ár: Eredeti ár: 3.800 Ft Webáruház ár: 3.040,-

  

 

 

 

Kiss Irén, Tábori LászlóKiss Irén – Tábori László: Isten magyar szemmel – Válogatott tanulmányok

Istent magyar szemmel szemlélni azt jelenti, hogy a változtathatatlannak mondott zsidókeresztény dogmákon túllépve a Kelet régebbi vallási hagyományainak egészét a jövőnkkel összekötve értékelni. Ezekben az ősi hagyományokban ugyanis a főleg büntető tulajdonságokkal rendelkező Mennyei Atya és az irgalmas Istenanya azonos mértékben uralkodnak. Ezért aki az igazi teljes múltbeli hagyományt szemléli, az bepillantást nyer a jövőbeni egyéni Szentlelkek uralmába is, amely ugyancsak a szívünkben lakó isteni férfi-és nőelv kiegyenlített uralmát jelenti.

Ár: Eredeti ár: 3.200 Ft Webáruház ár: 2.560,-

 

 

 

 

Megyek Fákját GyújtaniMiska János: Megyek fáklyát gyújtani

Miska János, író, kritikus, irodalomtörténész, közéleti személyiség. Bölcsészhallgatóként részt vesz az 1956-os budapesti és nyíregyházi forradalmi eseményekben. Szülőfalujából, Nyírbéltekről menekülve meg sem áll Kanadáig. Elvégzi az egyetemet, újságíró, majd könyvtáros lesz. Közben szépíró, novellista, a magyar sors elbeszélője, a kanadai magyar irodalom bibliográfusa. A legnagyobb könyvtárak megbecsült munkatársa. Megszervezi a kanadai magyar írók közösségét. Elismert közéleti ember, az idegenbe szakadt magyarság ügyének szószólója. Fél évszázad után hazatelepül és tudását, tapasztalatait hazájának ajánlja fel. Sokoldalú és gazdag életút, ma is megszívlelendő tanulságokkal.

Ár: Eredeti ár: 3.800 Ft Webáruház ár: 3.040,-

 

 

 

 

Czáboczky Szabolcs

Czáboczky Szabolcs: Lappangás – versek

Czáboczky Szabolcs 1994. október 31-én született Kassán. Középiskolai tanulmányait a kassai Márai Sándor Gimnáziumban végezte, jelenleg pedig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem alapszakos és irodalomtudomány minoros hallgatója.

Ár: Eredeti ár: 1.200 Ft Webáruház ár: 960,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

87. KÖNYVHÉT – 2016. 06. 9-13. 

DEDIKÁLÁSOK A VÖRÖSMARTY TÉREN

A PÜSKI KIADÓ 84. sz PAVILONJÁBAN 

 

06. 09. Csütörtök

 

15 ó.

Kunkovács László: Ősépítmények

Liszkay Teréz: Keserű győzelem. 4 dráma

 

16 ó.

Szele György: Egy Széchenyi varázsa

 

17 ó.

Gulay István, Püski Irén, Püski István: Püski Sándor élete hagytékának tükrében III. kötet, A Nagual megidézése

 

 * * *

  

06. 10. Péntek 

 

10 ó.

Gulay István, Püski István: Püski Sándor élete hagytékának tükrében III. kötet, A Nagual megidézése

Czáboczky Szabolcs: Lappangás

 

11-13 ó.

Dr. Bárdi László: Elődeinkről – utódainknak

Cey-Bert Róbert Gyula: 1526: A mohácsi úttévesztés és Kiadónknál kapható könyvei

Szele György: Egy Széchenyi varázsa

 

15 ó.

Kunkovács László: Ősépítmények

Liszkay Teréz: Keserű győzelem – 4 dráma

Miska János: Megyek fáklyát gyújtani

 

 * * *

 

06. 11. Szombat

 

11-13 ó.

Dr. Bárdi László: Elődeinkről – utódainknak

Cey-Bert Róbert Gyula: 1526: A mohácsi úttévesztés és Kiadónknál kapható könyvei

Szele György: Egy Széchenyi varázsa

Turcsányi Ervin: Kiadónknál kapható könyvei

 

14 ó. 

Kunkovács László: Ősépítmények

Miska János: Megyek fáklyát gyújtani

 

15 ó.

Czáboczky Szabolcs: Lappangás

Gulay István: Püski Sándor élete hagytékának tükrében III. kötet

 

16 ó.

Döbrentei Kornél: Kiadónknál kapható könyvei

 

17 ó. 

Kiss Irén, Tábori László: Isten magyar szemmel

 

* * *

  

06. 12. Vasárnap

 

10 ó.

Boda Mónika

 

11 ó. 

Szele György: Egy Széchenyi varázsa

 

14 ó.

Czáboczky Szabolcs: Lappangás

 

15 ó.

Gulay István: Püski Sándor élete hagytékának tükrében III. kötet

 

16 ó.

Kunkovács László: Ősépítmények

 

Miska János: Megyek fáklyát gyújtani

 

17 ó.

Kocsis István: Kiadónknál kapható könyvei

Kiss Irén, Tábori László: Isten magyar szemmel

Grandpierre Attila: minden kapható könyvét

 

 * * *

 

06. 13. Hétfő

 

11 ó. 

Szele György: Egy Széchenyi varázsa

 

13 ó. 

Gulay István, Püski Irén, Püski István: Püski Sándor élete hagytékának tükrében III. kötet, A Nagual megidézése

 

 

 

  • Gyors kiszállítás  GLS futárszolálattal
  • Hamarosan!!! Bankkártyás fizetés
  • Kérdése ven? Hívjon minket! +36 1 375 7763
  • Online kedvezmények! Vásároljon webshopunkban!

Tallózó
Információk
Elérhetőségeink

Üzletünk címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

E-mail: info@puskikiado.hu

Telefon: +36 1 375 7763, +36 1 214 3905

Fax: +36 1 214 3905

Ünnepi Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek 10-18

December 9, 10, szombat, vasárnap 10-16 óra

December 16, 17, szombat, vasárnap 10-16 óra

December 23, szombat 10-16 óra

December 24, vasárnap 10-13 óra