Püski Kiadó

Ugrás a Tartalomhoz »

*

Zajti Ferenc: Magyar évezredek

Készletinformáció: Készleten

-
+

Normál ár: 4 500 Ft

Special Price 3 825 Ft

|A magyarságnak nagy ünnepe volt, amikor 1923-ban Modi indiai professzor Kormányzó Urunk és másfél ezer odaadó hallgatóság jelenlétében India üdvözletét tolmácsolta: Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak - így a mai magyarság az ősi skytha-népek egyedüli leszármazottai-, mely magyarságnak a történelme.
 
|A magyarságnak nagy ünnepe volt, amikor 1923-ban Modi indiai professzor Kormányzó Urunk és másfél ezer odaadó hallgatóság jelenlétében India üdvözletét tolmácsolta: Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak - így a mai magyarság az ősi skytha-népek egyedüli leszármazottai-, mely magyarságnak a történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól való visszavonulásával legcsodálatosabban bizonyított be Rabindranath Tagore, India nagy költője, az indiai gondolat igaz megtestesülése, meghívásom révén hat hétig tartózkodott Magyarországon. Ő mondotta többek között: Kétezer év előtt a magyarok ősei egy földön laktak az én őseimmel, s ezek az emlékek mély lelki rokonságot teremtettek kettőjük között. Tudom, hogy az Önök ősei Árpád vezérletével jöttek ki Ázsiából, s tudom, hogy Atilla volt az Önök őseinek, a hunoknak nagy fejedelme. Az én nemzetem is négyszáz évig élt hun uralom alatt, s így kétségtelen, hogy közöttünk történelmi kapcsolat van. Érzem, hogy nem jöttem idegenek közé. Sokat hallottam Magyarországról. tudom, hogy az Önök bölcsője ott ringott, ahol az enyém: Ázsiában. Örülnék, ha az ittlétem szorosabbra kovácsolná a magyarság keleti kapcsolatait. |Nagy óhajtásom volna, hogy lássam, lelkileg egyesüljek azzal a néppel, amelynek ősei valamikor az én őseimmel találkoztak a nagy Keleten. Messze keletről jött nép a magyar, amely itt telepedett le Európa közepén és messze Keletről jövök én is. Talán ugyanonnan, ahonnan egykor vándorútra indultak őseik. Én úgy érzem, rokonokhoz jöttem.||||Így szólott hozzánk és rólunk India lelkiségének legigazibb képviselője.. A finnek általános felfogása szerint az uráli - turáni népek közül a kultúra legmagasabb fokára a magyarok jutottak. Hasonló megbecsüléssel viseltetik a magyarsággal szemben Kína és Japán is.||||Keyserling Hermann gróf viszont egyik budapesti előadása alkalmával mondá a következőket: Európa ma szellemi válságba jutott, amikor is az úgynevezett sofőr-típus tör előre. Európa újjászületése attól függ, milyen mértékben tudja átélni a szellemi kultúra fontosságát. Európa újjászületésében Magyarországnak mint friss és erős, ki nem élt nemzetnek - hite szerint - fontos szerep jut.||||Ennek a fontos szerepnek a megjelölése képezi a most közreadandó mű tulajdonképpeni tárgyát.||||Csak látszat, mintha új utakra tértünk volna. Nem! Az ősi igazságokhoz tértünk csupán vissza.||||Nem rokon népet keresünk például Indiában sem. Mi vagyunk csekély számú rokonai India hatalmas tömegű skytha - hun fajú lakosságának!||||Nem védeni akarjuk helyünket itt Nyugat - Európa szélén... ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése!||||Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke.||||Nem helyet akarunk kérni a nap alatt, - de hálálkodva akarjuk köszönni Istenünknek, hogy annyi balsors után megtartja helyünket a magyar Ég és a magyar Nap alatt.||||Nem akarjuk bűnnek tartani a szerénységet - de inkább a túlzott szerénytelenséget!||||A magyar fajtának nem volt soha se lelki szükséglete, se kenyere a hivalkodás! Évezredek a tanúi annak, mit adott népünk a világnak és mit cselekedett a skytha és hunfajta magyar nép, s utódaik és rajtuk keresztül a magyarság!||||A vallásos lelkületével épp úgy világokat hódított meg, miként a hadvezéri tudományával! Népünk sose volt szatócs lélek! Nemességéért világkorszakok becsületét vívta ki mindig!||||A hatalmas India faji összetétele és rétegződése pontosan ugyanaz, mint a magyarságé!||||Ezért keressük közös életterünket az Indiában települt fajtestvéreinkkel!||||De nem akar szembehelyezkedni a finn-ugor irány híveivel sem!||||- Miért is?||Ez a népcsoport szintén a fajához tartozó. Csak hogy ne félszárnyon vergődjék Skythia szent Turulmadara, törekedtünk arra, hogy az India felé igazodással kiterítse a másik szárnyat is, hogy a két szárny egyenletes suhintásával a magasba röppenhessen fel a Szent Skytha népet képviselő ázsiai Turul!||||Ma új élettereket, új életkeretet jelölnek meg a népek a maguk új célkitűzéseik számára, - mintegy munkatervet adva az új ezer esztendőkre!||||Amely népeknek múltjába elszámolási hibák csúsztak be, - a mai idők nagy elszámolási óráivá váltak ezeknek a népeknek.||||A magyarság talán túl szerényen is állt az ítélőszék elé. De sok-sok és igaz küzdelmét hűn tartá számon az Isten.||||Ez a könyv amolyan számadásféle is akar egyúttal lenni, hogy adjuk annak a magyarságnak, amely kalaplevéve, büszke fejét hátravetve, nem hetvenkedés, de nagy tisztességgel állt oda Istene magas trónszéke elé.||||Amikor igazunkat igazolni messze India tájairól eljött hozzánk a magyarságnak odaadó hű barátja, Modi professzor, sok-sok ezer híve közül egyik hallgatója, Boróczy Kálmán dr. írta volt lapja számára:||||Lesújtottságunkban, feldaraboltságunkban fel kell eszmélnie a magyar léleknek őstörténelmünk kibontakozásának felemelő tudatára, - amely kifejezés a legősibb kultúrnépek legelejére helyezi a magyart.||||Támadjon fel az elaltatott s mostan még alvó nemzeti öntudat, s tegye ismét naggyá ezt a nemzetet, hogy méltó lehessen ősei nevére.||||Királyi fajom dicső múltja, hála neked, hogy az utolsó órában elküldötted messze Keletről a szittya eszmék igaz apostolát, hogy évezredek rejtett titkainak megismertetésével újból felidézze a magyar-faji-erő és géniusz nemzetalkotó feltámadását!||||Nagyon is az igazat írta. Én nem is tennék mást és többet ehhez az előszóhoz. Vajha az elmondottakhoz igazodva, méltó lenne a könyve is a bevezető sorok ígéretéhez; szittya hittel, szittya módon, szittya erővel.||/Zajti Ferenc (1939)/

További információk

Címke Új
Méret 14x20
Terjedelem 443
ISBN 9638632674
Szerző Zajti Ferenc
Szerzők Zajti Ferenc
Kiadó Barnaföldi Archívum

Termék címkék

Használjon szünetet a címkék elválasztásához. Használja az aposztróf jelet (') kifejezésekhez.

  • Gyors kiszállítás  GLS futárszolálattal
  • Hamarosan!!! Bankkártyás fizetés
  • Kérdése ven? Hívjon minket! +36 1 375 7763
  • Online kedvezmények! Vásároljon webshopunkban!

Tallózó
Információk
Elérhetőségeink

Üzletünk címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

E-mail: info@puskikiado.hu

Telefon: +36 1 375 7763, +36 1 214 3905

Fax: +36 1 214 3905

Hétfő-Péntek 10-18

Szombat 10-13