Püski Kiadó

Ugrás a Tartalomhoz »

*

A magyar nyelv szótára 6 kötetben CSAK MEGRENDELÉSRE. KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJENEK A BOLTUNKBAN

Készletinformáció: Készleten

-
+
60 000 Ft
*
 
CSAK MEGRENDELÉSRE. KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJENEK A BOLTUNKBAN Czakó Gábor: A Czuczor Fogarasi Szótárról: Az ép magyar nyelvérzék máig a belső nyelvértelmezés alapműve, a Czuczor Gergely és Fogarasi János által készített A magyar nyelv szótára – CzF. Jómagam Mészöly Miklós állandó hivatkozásai nyomán kezdtem érdeklődni e csodálatos mű iránt. A CzF. fölöleli a magyar nyelvnek a XIX. században használt teljes szókészletét – 113 000 szócikket, köztük a korabeli helyneveket. A nyilvánvalóan idegen szavakat mellőzi. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak. „A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak” című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével; „Akadémiánk nagy és kisgyűlései által, többszöri, tehát a lehető legalaposabb megvitatás után.” Kortársaik, a Grimm-testvérek nyolcvanad magukkal dolgoztak nagy német szótárukon. Czuczor a munka egy részét – 1849-51 között – vasra verve végezte, midőn a Riadó c. forradalmi verse miatt várfogságot szenvedett. Halála után a művet Fogarasi János fejezte be. A magyar nyelv szótárának hat kötete 1861 és 1872 között jelent meg. Akkor már dúlt az ugor-török nyelvháború. Az előbbi oldal vezére, Hunfalvy Pál az Akadémiai főkönyvtárosa, főrendiházi tag, stb. minden módon gátolta a mű elkészülését, és megjelenését. A Toldalék, a javításokat tartalmazó pótkötet már kézirat maradt. Ezért írta az utószóban Fogarasi János:„Czuczor és én a külföld előtt, az »Allgemeine Deutsche Encyclopaedie½ czimü munkában bevádoltattunk, hogy a történelmi hasonlitó nyelvbuvárlat ellenségei vagyunk. Aki a czikket közölte, nem tudá, mi volt vitatkozásunk tárgya. Valamint minden félszegség vagy egyoldaluság, úgy az ellen is, hogy egyedül csak rokon nyelvekben s itt is csak némelyekben keresendő az üdvösség, azon elvekkel összhangzásban, melyeket föntebb kifejték, felszólaltunk; felszólaltunk volt pedig ismételve mindaddig, míg a tárgyilagosság teréről le nem szoríttatánk. De hogy ellenségei voltunk volna a történelmi hasonlító nyelvbuvárlatnak, azt munkálatunk csaknem mindenik lapja megczáfolja.” Hunfalvy és követői a CzF-t és nyelvünk gyökök szerinti kutatását „a tárgyilagosság teréről leszoríták”, s napjainkig megakadályozták, hogy a nézeteikkel nem teljesen azonosuló korábbi nyelvészeti munkák – gr. Teleki József, Kresznerics Ferenc, Verseghy Ferenc stb. művei – mellett a magyar nyelvészet máig legnagyobb alkotása A magyar nyelv szótára, kutatható és fejleszthető legyen és újra kinyomattassék.

További információk

Címke Ákció
Méret Nem
Terjedelem 4600
ISBN *.*
Szerző Czuczor Gergely,Fogarasi János
Szerzők Czuczor Gergely,Fogarasi János
Kiadó Nem

Termék címkék

Használjon szünetet a címkék elválasztásához. Használja az aposztróf jelet (') kifejezésekhez.

  • Gyors kiszállítás  GLS futárszolálattal
  • Hamarosan!!! Bankkártyás fizetés
  • Kérdése ven? Hívjon minket! +36 1 375 7763
  • Online kedvezmények! Vásároljon webshopunkban!

Tallózó
Információk
Elérhetőségeink

Üzletünk címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

E-mail: info@puskikiado.hu

Telefon: +36 1 375 7763, +36 1 214 3905

Fax: +36 1 214 3905

Hétfő-Péntek 10-18

Szombat 10-13